avatar
Куч
1.07
Рейтинг
+6.25

Хуршидбек!

Мақолалар

Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг порлоқ хотирасига бағишланган “Хотира дарси”

Жамият
Хотира дарсини Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими кафедраси мудири т.ф.н., доцент Б. Талапов олиб борди. Маърузачи дастлаб йиғилганларга мурожаат қилиб, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасига бир мунут сукут сақлаб, Ҳурмат бажо келтиришларини

Наманган давлат университетида “Таълим муассасаларида Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг порлоқ хотирасига бағишланган Хотира дарси”

Жамият
Хотира дарсини Миллий ғоя, маънавият асослари ва ҳуқуқ таълими катта ўқитувчи Х. Мирзахмедов олиб борди. Маърузачи дастлаб йиғилганларга мурожаат қилиб, Ўзбекистоннинг биринчи Президенти Ислом Каримов хотирасига бир мунут сукут сақлаб, Ҳурмат бажо келтиришларини сўради. Шундан сўнг катта хис-хаёжон ва масулъят билан Ислом Абдуғаниевич Каримовнинг

Kuchli ijtimoiy himoya – jamiyatda barqarorlikni ta’minlash omili

Илмий мақолалар
Илм-фан
 
 
Xurshid Mirzaxmedov - katta o’qituvchi
Namangan davlat universiteti
Yurtimizda jamiyat hayotining barcha sohalarini izchil yangilash, ijtimoiy munosabatlarni jadal isloh qilish bo‘yicha amalga oshirilayotgan kompleks chora-tadbirlar, avvalo, odamlarning turmush darajasini yaxshilash, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj

Фалсафада инсон муаммоси

Илмий мақолалар
Илм-фан
 
Хуршид Мирзахмедов– катта ўқитувчи
Наманган давлат университети
 
Инсоннинг келиб чиқиши энг мураккаб ва жумбоқли феноменлардан бири ҳисобланади. Қадим замонлардан бошлаб ушбу феноменни тушунтиришда бир-бирига қарама-қарши бўлган икки парадигма мавжуд: инсоннинг худо томонидан яратилганлиги ғояси ва табиий тарихий эволюция ғояси.
Ибтидоий мифларда одамларнинг келиб чиқиши кўпинча мифик қаҳрамонларнинг трансформацияси, тотем аждодлар, бутун мавжудот яратилган мифик даврдаги персонажларнинг трансформацияси натижаси ёки уларнинг ижод маҳсули сифатида тасаввур этилади. Айрим мифларда одамларнинг пайдо бўлиши тасодифий хусусиятга эга бўлса, бошқаларида демиурглар – тотем аждодларнинг онгли иши сифатида акс эттирилади.

Ўзбекистонда динга бўлган муносабат

Илмий мақолалар
Илм-фан
 
Хуршид Мирзахмедов– катта ўқитувчи
Наманган давлат университети
 
Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг  динга бўлган муносабат тубдан ўзгарди. Аxир якиндагина эмасмиди, коммунист, айникса, у юкорирок  лавозимда бўлса, ўз якин кишилари билан оxирги марта видолашиш учун кабристонга хам боролмасди. Дафм маросимида

Inson va jamiyatning ma’naviy hayoti

Илмий мақолалар
Илм-фан

 Insoniyat yaratilibdiki u mukammallikka intilib keladi. Bunda ma'naviyatning, bilim va tarbiyaning o'rni beqiyosdir. Chunki inson bolasi bilim va tarbiya vositasida ulg'ayadi. Agar u bilim olmasa, yaxshi tarbiya topmasa hayotda o'z o'rnini topishi dargumon. Demak, olingan bilim va tarbiyaning inson ongida uyg'unlashib, uning turmush

 Ўзбекистонда Конституциявий давлат яратилиши: фалсафий-ҳуқуқий таҳлил

Блог им. devdasdesign
                                                    Талапов Б.А. –т.ф.н.,  НамДУ                                      
 
Фалсафий-ҳуқуқий таълимотларда демократия ва конституция уйғунликда қаралади, давлатнинг вазифаси эса ушбу уйғунликни, қабул қилинадиган қарорлар, қонунлар ва режаларда халқ манфаатларининг ифода этилишига эришишни таъминлашдан иборатдир.[i] Демократия ва конституциянинг уйғунлиги йўқ жойда ижтимоий тараққиёт  ҳақида сўз юритиш қийин, чунки умуминсоний демократия миллий конституцияларнинг шаклланишига қандай таъсир қилса, миллий конституциялар ҳам инсон ҳуқуқларини таъминлашга, халқнинг қонунлар қабул қилиш, жамият ва давлат ишларини бошқаришдаги иштирокига эришишга шундай замин яратади.Шу билан бирга сиёсий-фалсафий адабиётларда демократия ва конституционализм ўртасида маълум бир зиддиятлар борлиги, агар давлат бошқаришда улар ҳисобга олинмаса, ғайридемократик ҳоллар юзага келиши, охир натижада жамиятда сохта демократик қарашлар, қадриятлар шаклланиши қайд этилади[ii]. Демократик тараққиётнинг мураккаб, зиддиятли шаклланишини, мавжуд қарама-қаршиликларини ўз пайтида илғаб, уларни конструктив воқеликка айлантиришни таъминлаш учун ушбу муаммолардан хабардор бўлиш даркор.Демократия, мумтоз таърифга кўра, халқ ҳокимиятчилигидир, аммо конституцион тартиб давлатни, ҳокимиятни аниқ шахслар бошқаришини тақозо этади. Қабул қилинадиган қарорлар, режалар, дастурлар ва уларнинг бажарилиши учун аниқ шахслар жавобгардир. Ҳокимият учун жавобгарлик ушбу шахс хатти-ҳаракатларини персонилизациялаштиради, халқ эса қабул қилинган қарорлар, режалар, дастурлар учун жавоб бермайди. Тўғри, халқ мазкур хатти-ҳаракатларда иштирок этади, лекин у уларнинг бажарилиши учун жавобгар эмас. Бизнинг фикримизча, бу ўринда демократия ва конституционализмни бир-бирига қарама-қарши воқелик сифатида эмас, балки жамият ва давлатни бошқариш талабларига мос келувчи бир-бирини тўлдирувчи, бир-бирини қўллаб-қувватловчи ҳодисалар сифатида қараш тўғридир.